21 listopada zostanie zorganizowany w Wałbrzychu otwarty warsztat antydyskryminacyjny (8 godzin lekcyjnych) dla chętnych mieszkańców Wałbrzycha. W warsztacie weźmie udział co najmniej 10 osób. Zakres tematyczny warsztatu to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie oraz funkcjonowanie stereotypów i uprzedzeń, religia, kultura i społeczeństwo islamu, sytuacja uchodźców w polskim systemie prawnym, przeciwdziałanie mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatu jest wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Wałbrzycha na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz kultury islamu i sytuacji uchodźców. Uczestnikom warsztatów zostanie zapewniony poczęstunek oraz materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Warsztat będzie prowadzony przez dwóch doświadczonych trenerów, w tym jednego zewnętrznego i jednego wewnętrznego.

ŻYWA BIBLIOTEKA

Żywe Biblioteki to wydarzenia organizowane w oparciu o wartości takie jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka, ukierunkowane na redukcję uprzedzeń i budowę akceptacji dla inności. Żywa Biblioteka to projekt, który umożliwia „Czytelnikom” i „Czytelniczkom” nieformalny kontakt z przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem i dyskryminacją. Polega on na osobistej rozmowie z reprezentantem grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, która trwa określony czas, zazwyczaj trzydzieści minut. Rozmowa ma luźny charakter. Całe wydarzenie, w szczególności spotkanie z „Żywą Książką” odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze. „Żywa Biblioteka” dotyka problemu dyskryminacji w możliwie najszerszym kontekście, dlatego „Żywe Książki” pochodzą z bardzo różnorodnych środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, odcień koloru skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność fizyczną i umysłową, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel - promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia.
Żywa Biblioteka w Wałbrzychu odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r, w godzinach, od 10:00 do 18:00. Wszystkim uczestnikom wydarzenia zostanie zapewniony poczęstunek. W celu prawidłowej realizacji wydarzenia zostaną zakupione i wykonane niezbędne materiały: identyfikatory, karty czytelnika, ankiety ewaluacyjne itp. Z uwagi na fakt, że część Żywych Książek będzie pochodzić z innych miejscowości i Żywych Bibliotek (tzw. wypożyczenia międzybiblioteczne), a Książki są zaangażowane w projekt na zasadach wolontariatu, niezbędne jest zapewnienie im kosztów dojazdu i noclegu.

Darmowa strona www - zrób ją sam!