POMYSŁOWE SKARBONKI


    Placówka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu realizuje projekt pn. „Pomysłowe Skarbonki” we współpracy z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A., wolontariuszami i Oddziałem Banku w  Wałbrzychu.

    Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego oraz aktywności społecznej podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu. Naszym celem jest także, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie poziomu samodzielności, aktywności życiowej i zaradności społecznej, podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie umiejętności praktycznych – rozwój kreatywności, doskonalenie umiejętności manualnych, rozwój umiejętności plastycznych

i rzeźbiarskich, szerzenie wiedzy o działalności Banku WBK.


Projekt składa się z trzech etapów:

I etap projektu :
Praca z dziećmi nad projektami rozpocznie się w poszczególnych oddziałach w formie zajęć psycho- edukacyjnych prowadzonych przez: wychowawców i pedagoga. Zajęcia psycho – edukacyjne będą dotyczyły historii środków płatniczych, sposobów i form oszczędzania, historii porcelany Wałbrzyskiej i edukacji w kierunku zawodu ceramika.
Kolejnym krokiem będzie praca pedagoga w kierunku nabycia przez dzieci świadomości planowania oraz utrzymania motywacji do osiągnięcia zamierzonych celów.

II etap projektu:
Wykonanie przez każde dziecko własnego projektu – szkicu ”Pomysłowej Skarbonki”
w formacie A3 (metoda papier – ołówek, kredka). Dodatkowo każda grupa dzieci zarówno Kluby Młodzieżowe jak i Świetlice wykonają wspólny – grupowy projekt szkic skarbonki.

III etap projektu :
Podopieczni placówki pod okiem wykwalifikowanych pracowników wykonają swoje projekty skarbonek na warsztatach ceramicznych w Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni.

Finałem projektu będzie organizacja wystawy prac, z której powstanie dokumentacja fotograficzna. Podczas wystawy zostaną wręczone nagrody dla laureatów konkursu.

Darmowa strona www - zrób ją sam!